Начало / Какво правим / Практическо съдействие

Практическо съдействие

Ние сме практици. Затова и предоставяме практическо съдействие. Това, което предлагаме, реално вече сме го правили в нашия богат опит като мениджъри. 

Работим по конкретни казуси от вашата практика. За да постигнем добри и устойчиви резултати, работим в екип с ключовите хора във вашата компания.

Нашата роля не е „да ви кажем как се правят нещата“ – вие най-добре познавате вашия бизнес. Ползата от нас е в систематичния поглед, различните гледни точки, в споделяне на практики от други компании и индустрии. Даваме пример, помагаме на работното ви място – заедно постигаме конкретните резултати, които вие целите.

На фокус

Бранд мениджмънт и комуникация в социалните мрежи

Мениджмънтът на Zadrujno.bg вижда марката като стратегически ресурс, а социалните мрежи и основно Facebook - като ключова среда за неговото позициониране и постигане на търговски резултати. 

 


Компетенции Избрани проекти Какво мислим

Стратегия

Практическо съдействие при оценката на стратегически опции за бизнес развитие за GloBiz

 

Стратегически маркетинг за DGM

 

Бизнес моделиране и маркетинг съдействие на RFID България

Защо бизнес моделиране?


Бизнес модели със социалните медии


В кой бизнес съм всъщност?!


(Ре)организация

Реорганизация на дейности и практическо мениджмънт съдействие за Wonder Group

 

Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите за MaYoMo

 

Маркетинг

Практическо съдействие в областта на маркетинг мениджмънта за Спектър Нет

 

Персонален треньор за развитие на продукти, успешни продажби и цялостно изпълнение на Go-To-Market Strategy за Fashion TV Bulgaria

 

Поемане на финансовата и маркетинг функции за 3DC

 

Стратегически маркетинг за DGM

За посланията, обещанията и логото… в края на краищата, маркетингът е просто управление на очакванията!

 

Разпределение на марком бюджета. В какво да инвестирате парите си?

 

Измерване на ефективността на маркетинг проекти


Финанси

Персонален треньор по финансов мениджмънт за REA

 

Поемане на финансовата и маркетинг функции за 3DC

 

Изготвяне на финансов модел и подготвяне за търсене на финансиране за UFO

Как да управляваме парите, когато ги нямаме?

 

Smart money – защо са smart, за кого са smart, и кога са smart?


За риска и възвращаемостта по време на криза. Или какво гледа инвеститорът сега?


Продажби

Практическо съдействие при подобрение на търговските резултати за RPI Consulting

 

Практическо съдействие и персонален треньор за структуриране на търговската функция за DGM

Go-to-market стратегия

 

„Искам ли да продавам на всички?” – за смисъла и начина на избор на целеви клиенти (част 1: сегментиране)

 

„Искам ли да продавам на всички?” – за смисъла и начина на избор на целеви клиенти (част 2: таргетиране)