Начало / Компетенции / Продажби

Продажби

Пазарът е друг. Резултатите ви не са същите. Но вие проактивно търсите начини как в настоящата пазарна среда да успеете. Необходимо е да се преосмислят търговска стратегия, фокус, цели, организация и контрол над ежедневното изпълнение. Нужни са нови подход и инструменти за постигане на целите.

  • Как да (пре-)структурирате търговските си канали и подхода към пазара?
  • Имате ли добри инструменти, за да следите цената на търговските усилия спрямо рентабилността на продуктите?
  • Как да подобрите проспектирането, планирането и организацията на ежедневните търговски дейности?
  • Как да измервате ефективно представянето на търговския си екип?

 

На фокус

Практическо съдействие за подобрение на търговските резултати
Промяната на икономическата среда в България подтикна съдружниците на RPI Consulting да преосмислят своята търговска стратегия и организация в компанията.


Какво правим Избрани проeкти Какво мислим

Практическо съдействие

Практическо съдействие при подобрение на търговските резултати за RPI Consulting

 

Практическо съдействие и персонален треньор за структуриране на търговската функция за DGM

 

„Искам ли да продавам на всички?” – за смисъла и начина на избор на целеви клиенти (част 1: сегментиране)

 

„Искам ли да продавам на всички?” – за смисъла и начина на избор на целеви клиенти (част 2: таргетиране)


Практически

обучения

Подобрение на ефективността на търговската функция за Belvedere

 

Персонален треньор за развитие на продукти, успешни продажби и цялостно изпълнение на Go-To-Market Strategy за Fashion TV Bulgaria

 

 

 


Работилница за предприемачи
7Spikes: менторинг и практическо съдействие – bootstrapping и go-to-market strategy

Go-to-market стратегия

 

Стратегията на предприемача: с какъв продукт да стартирам?