Начало / Компетенции / Маркетинг

Маркетинг

Пазарът се променя. Клиентите стават все по-информирани, аналитични и взискателни. Все повече сравняват цената, която плащат, срещу стойността, която получават. Мениджърите - вътрешните „клиенти” на маркетинг функцията – също! Компаниите започват да мислят как да измерват и подобряват ефективността на работата на маркетинга.

  • Към кои сегменти от потребители да се (пре)насочите?
  • Какви конкурентни предимства да (до-)развиете и как да ги защитавате?
  • Как да (пре-)дефинирате и структурирате своето портфолио от продукти и услуги? Как да управлявате тяхното пазарно представяне?
  • Как да определите и развивате марка, която дългосрочно да добавя стойност за вашия бизнес?
  • Как да убедите потребителите в предимствата, които предлагате?

 

На фокус

Социалните мрежи – писта за малките
... и предизвикателство за големите. Социалните мрежи промениха безпрецедентно средата, в която фирмите маркетират продуктите си и дават нови възможности за ефективно общуване с потребителите.


Какво правим Избрани проекти Какво мислим

Практическо съдействие

Практическо съдействие в областта на маркетинг мениджмънта за Spectrum Net

 

Стратегически маркетинг за DGM

 

Поемане на маркетинг функцията за 3DC

 

 

За посланията, обещанията и логото… в края на краищата, маркетингът е просто управление на очакванията!

 

Разпределение на марком бюджета. В какво да инвестирате парите си?

 

Измерване на ефективността на маркетинг проекти


Практически обучения

Подобряване на ефективността на маркетинг функцията за Moto-Pfohe

 

Персонален треньор по стратегически маркетинг за DIT

 

Персонален треньор за развитие на продукти, успешни продажби и цялостно изпълнение на Go-To-Market Strategy за Fashion TV Bulgaria 

 

Работилница за предприемачи

Бранд мениджмънт и комуникация в социалните мрежи за Zadrujno.bg

 

Стратегически маркетинг и идентичност на марката за Spider Sport

 

Позициониране като добър работодател за KOMFO

Стратегията на предприемача: с какъв продукт да стартирам?

 

Какво е маркетинг? За успешните битки и добрата воля

 

Социалните мрежи – писта за малките