Начало / Компетенции / (Ре)организация

(Ре)организация

Стратегическото позициониране изисква извършване на различни дейности от тези на вашите конкуренти или извършване на подобни дейности по различен начин. Структурата и организацията на компанията и нейната дейност е в основата на изграждане на стратегическото предимство пред конкурентите.

  • Как да изградим бизнес модел и организация, която най-ефективно „доставя” правилните ползи на правилните клиенти по правилния начин?
  • Как да оразмерите отделните функции и звена?
  • Как да поставите и измервате постигането на целите на всяка функция и позиция в организацията?
  • Как да подобрите ефективността на отделните функции в компанията?
     

 

На фокус

Дизайн на бизнес процеси

Питър Дракър е казал: „Ако не можеш да измерваш една дейност, то не можеш и да я управляваш”. Ние казваме: „ако не можеш да я опишеш, то не можеш и да я измерваш”.


  Избрани проекти  

Практическо съдействие

 

Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите за MaYoMo

 

Реорганизация на дейности и практическо мениджмънт съдействие за Wonder Group

 

 

 


Практически

обучения

 

Мениджмънт инкубатор за AES

 

Съдействие при организация на финансовата функция за REA

 

Работилница за предприемачи

 

Мениджмънт менторинг за KOMFO

 

Oрганизиране и структуриране на финансовата функция за DIT