Начало / Какво мислим

Renewable Energy Advisors (REA)

Персонален треньор по финансов мениджмънт

Персонален треньор по финансов мениджмънт

от Strategize! , 9 септември 2010

Renewable Energy Advisors (REA) е компания, която развива и управлява проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Strategize! предостави дългосрочно практическо съдействие – “персонален треньор” и менторинг в ключови области от финансовия мениджмънт на компанията: финансово планиране и моделиране, анализ и оценка на инвестиционни проекти, проектно финансиране и оценка на риска на инвестиционни проекти.