Начало / Какво мислим

Работилница за предприемачи

Бизнес моделиране и маркетинг съдействие за RFID България

от Strategize! , 3 май 2011

RFID България е първият български системен интегратор в областта на комплексните RFID решения. Компанията е разработила система за безконтактна инвентаризация INVENT, която облекчава значимо усилията, съкращава времето и дава многократно по-добър контрол над дълготрайните материални активи.

RFID България имаха пред себе си няколко възможности подхода за дефиниране на продукта и пазарната му реализация. Екипът на Strategize! работи съвместно със собствениците на компанията, за да очертаем в детайли варианти на модели на бизнеса, въз основа на които мениджмънта да избере своя пазарен подход.

В хода на конкретната му реализация, предоставихме практическо съдействие в областта на маркетинга за детайлна потребителска мотивация, подход при комуникацията, изготвяне на материали в подкрепа на продажбите и презентации пред потенциални клиенти.


Стартира Институтът за предприемачи на Сиско

от Strategize! , 28 ноември 2010

Институтът за предприемачи на Сиско стартира официално в България. Регионален център за нашата страна е фондация “Бизнес институт”, основана от Strategize!. Мисията на Института е да подкрепя обществения просперитет като насърчава предприемаческия дух и предоставя знания и умения за успешно икономическо развитие. Институтът предоставя практически ориентирани обучения за начинаещи предприемачи, собственици на малки и средни предприятия и мениджъри в големи компании.


Стратегически маркетинг за DIT

от Strategize! , 12 септември 2010

DIT е стартираща компания, която цели да предоставя консултантски услуги в областта на мрежовите технологии в международен мащаб.

В хода на своя старт като бизнес, съдружниците в компанията се обърнаха към Strategize! за съдействие в областта на стратегическия маркетинг.

Обхватът на съвместната работа стартира с детайлно определяне на целевия пазар, процеса на вземане на решения и потребителската мотивация на целевите клиенти. В продължение на това са определяне на ключови послания, канали за комуникация и инструменти за изграждане на взаимоотношения с клиентите.

В конкретен аспект, ангажиментът включва изграждане на маркетинг план и съдействие в хода на неговото изпълнение, както и актуализация на плана, в зависимост от ефективността на действията и обратната връзка от пазара.


Позициониране като добър работодател

Позициониране като добър работодател

от Strategize! , 12 септември 2010

KOMFO e българо-датска компания, специализирана в разработката на приложения за Facebook и маркетинг в социалните мрежи. Един от ангажименти на Strategize!  в рамките на дългосрочната ни съвместна работа е свързан с позоционирането на KOMFO като добър работодател.

Ангажиментът обхваща поредица от стъпки в тази посока:

 • изследване на мотивация на целевите групи - потенциални служители
 • идентифициране на ключовите предимства на KOMFO като работодател
 • определяне на средносрочното позициониране, което компанията желае да има като работодател
 • развитие на ключови послания и канали за комуникация с целевите потенциални служители
 • планиране и изпълнение на поредица от действия за постигане на желаното позициониране на компанията като добър работодател

Бранд мениджмънт и комуникация в социалните мрежи

Бранд мениджмънт и комуникация в социалните мрежи

от Strategize! , 12 септември 2010

Zadrujno.bg е първият сайт за колективно пазаруване в България, който започна работа в средата на 2010 г. Скоро след старта, мениджмънтът на компанията се обърна към Strategize! за съдействие в областта на бранд мениджмънта и комуникацията в социалните мрежи.

Обхватът на ангажимента включва дефиниране и изграждане на ключовите атрибути на марката, конкретни дейности за тяхното реализиране, включително участие в ежемесечното планиране на маркетинг дейностите и участие в тяхното изпълнение.

Конкретен фокус на съвместната работа е комуникацията в социалните мрежи, основно Facebook, която zadrujno.bg идентифицират като ключова среда за тяхното присъствие. Съвместната работа включва както адаптация на останалите маркетинг дейности за Facebook, така и планиране и изпълнение на конкретни кампании и акции в социалната мрежа, включително комуникация от името на марката в публичния профил на zadrujno.bg. 


Стратегически маркетинг и идентичност на марката

Стратегически маркетинг и идентичност на марката

от Strategize! , 12 септември 2010

Спайдър спорт е спортно студио – пионери в тренировките със свободни тежести и ниско-въглехидратно, високо-мазнинно хранително консултиране. Мениджмънтът на студиото се обърна към Strategize! за съдействие при структурирането на пазарен подход с цел популяризиране на неговата марка и услуги. В поредица от ежеседмични сесии в период от няколко месеца заедно анализирахме, развихме и систематизирахме в общ пазарен подход следните теми:
• целеви групи потребители – настоящи и желани
• източници на лоялност на потребителите, уникални предимства спрямо конкуренцията
• атрибути на марката и подход за популяризирането й
• развитие на нови услуги, които да обогатят портфолиото на спортното студио

Наред с това, в резултат на съвместната ни работа, Спайдър спорт избра творческо студио, което разработи нова корпоративна идентичност – модерна и в съзвучие с позиционирането на марката.


Практическо съдействие при оптимизиране на финансирането

Практическо съдействие при оптимизиране на финансирането

от Strategize! , 12 септември 2010

I Live е малка, семейна търговска компания – официален вносител и разпространител на овесените бисквити Nairn’s и цейлонския чай ХХХ.

Собствениците на I Live се обърнаха към Strategize! за съвет и практическо съдействие при финансиране на експанзията на тяхната дейност. Съвместно със собствениците на I Live, Strategize! разгледа и оцени различни сценарии на финансиране. Финалната препоръка и реалното практическо съдействие включваше рефинансиране на съществуващ ипотечен заем. В резултат на предприетото решение собствениците на компанията успяха да:

 • намалят реално плащаната цена на финансирането,
 • увеличат полученото финансиране,    
 • да финансират плановете си за развитие при минимално увеличение на месечната вноска                                                                                                         

Мениджмънт менторинг

Мениджмънт менторинг

от Strategize! , 12 септември 2010

KOMFO e българо-датска компания, специализирана в разработката на приложения за Facebook и маркетинг в социалните мрежи.

Екипът на КОМFO в България се обърна към Strategize! за предоставяне на регулярно, ежемесечно мениджмънт съдействие и менторинг. Съвместно с мениджърите на КОМFO, екипът на Strategize! участва в решаването на ежедневни казуси като:

 • shareholders’ agreement: какво трябва и какво искаме да включва
 • въвеждане и функциониране на мениджмънт борд: вземане на решения, контрол, и т.н.
 • оценка на опции за привличане на нови съдружници / стратегически инвеститор, взаимоотношения със съдружниците
 • описване и дефиниране на бизнес процеси: структуриране на функции и отдели в компанията
 • структуриране и дефиниране на дейностите във функцията „управление на проекти”
 • въвеждане на система от KPIs за следене и контрол на резултите
 • разглеждане и оценка на опции за избор на подход при въвеждането на система за отчитане на времето на служителите
 • практическо съдействие при налагане на бранда KOMFO като предпочитан работодател при наемане на служители

Менторинг и практическо съдействие – бизнес моделиране и go-to-market strategy за 7Spikes

от Strategize! , 11 септември 2010

7Spikes е старт-ъп софтуерна компания, която разработва решения за онлайн търговия. Пред съдружниците в 7Spikes стояха редица ключови въпроси и предизвикателства:

 • Кой е нашият основен бизнес? Какво да правим и какво да не правим, за да започнем успешно?
 • Как да се позиционираме сега и след време? Какво и как да предлагаме?
 • Услуги по поръчка или пакетирани продукти да предлагаме? И с кои точно продукти или услуги да започнем?
 • Как да продаваме, като нямаме нито опит, нито вътрешна експертиза, свързана с продажби?
 • Как да финансираме старта си най-разумно?
 • Как да се организираме и разпределим ролите и задачите в екипа, за да успеем?

Strategize! предоставя регулярно, ежеседмично мениджмънт съдействие и менторинг като адресира, съвместно разглежда и намира приложими решения на изброените и много други предизвикателства пред младата компания.

Подпомогнати от контактите и препоръките от страна на Strategize!, 7Spikes успяха да спечелят първи проекти за изработване на онлайн магазини за знакови за тях клиенти. Първите успешни проекти, ясната визия за позициониране и бъдещо развитие, заредиха с ентусиазъм и енергия младите предприемачи да мислят за излизане на чужди пазари с конкретни решения. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на съдружниците в 7Spikes.


Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите

Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите

от Strategize! , 9 септември 2010

MaYoMo.com е социална мрежа за гражданска журналистика и новини от целия свят. 

Мениджмънтът на MaYoMo се обърна към Strategize! за подготовката на структура, функции и процеси в компанията – нужни за посрещането на глобалния растеж на MaYoMo.

Strategize! извърши подробен анализ и дизайн на структурата, процесите и функциите в компанията. В продължение на серия от работни срещи с мениджмънта беше съгласуван оптимален бизнес модел и процеси, които да отговорят на бързата експанзия на компанията. Strategize! инициира въвеждането на цялостна система за управление на резултатите (Performance Management Scorecard).


Страници: 1 | 2