Начало / Какво мислим

Практически обучения

Мениджмънт инкубатор

от Strategize! , 5 март 2012

Във вашия екип има ново-промотирани мениджъри – добри професионалисти, но с нужда от развитие на ключови мениджмънт и професионални умения. Мениджмънт инкубатор предлага интензивен практически ориентиран курс за изграждане на “пълната картина” от знания и умения за управление на хора, ресурси и резултати.

Обучителната програма на Бизнес институт е специално разработена за специфичните потребности на мениджъри, които желаят да развиват и усъвършенстват своите бизнес, лидерски и управленски умения. Мениджмънт инкубаторът цели да покрие целия спектър от ключови управленски умения – от ефективна комуникация до управление на работното представяне и управление на резултати.


Програма на Мениджмънт инкубатор

от Strategize! , 5 март 2011

  Детайлна програма на уъркшопа Мениджмънт инкубатор:


Финанси за нефинансисти

Финанси за нефинансисти

от Strategize! , 12 септември 2010

Toyota Balkans, официален вносител на Toyota за България и лидер на българския автомобилен пазар, се обърна към Strategize! за изграждане на практически приложими познания и умения по финанси – финанси за нефинансисти.

Обучението целеше структурирано и синтезирано представяне на финансовия мениджмънт – необходимите инструменти за управление на ръководители от всички функции и нива. Strategize! адресира въпроси, на които мениджмънтът търси конкретни решения като: “как да организираме оптимално финансовата функция?”, “как да минимизираме потенциални конфликти между отделите?”, “как нефинансистите реално (могат да) управляват финансите на компанията?”, и много други.


Финансово планиране и бюджетиране

Финансово планиране и бюджетиране

от Strategize! , 12 септември 2010

Пикадили е водеща българска верига супермаркети с над четиринадесeтгодишна традиция. Мениджмънтът на Пикадили се обърна към Strategize! за провеждане на обучение «по мярка» по финансово планиране и бюджетиране. Бяха идентифицирани специфичните области, нужди и проблеми, които клиентът поиска да бъдат адресирани.

Strategize! организира практическо обучение с фокус върху конкретните нужди за развитие и актуалните проблеми на клиента. Акцентът бе върху практически приложимите знания и умения, които клиентът да приложи в своята ежедневна работа.


Финанси за маркетинг мениджъри

Финанси за маркетинг мениджъри

от Strategize! , 12 септември 2010

GlaxoSmithKline е водеща англо-американска научноизследователска фармацевтична компания, втора по големина във фармацевтичната индустрия. Офисът на GSK отговарящ за Балканите се обърна към Strategize! за провеждане на практическо обучение по финанси за маркетинг мениджъри.

Компанията е въвела нова система за контрол и отчитане на резултатите – фокусираща усилията на маркетинг и търговските функции върху ефекта върху финансовите резултати на бизнеса. Целта на обучението бе развитие на практически умения, свързани с управление на резултатите от бранд мениджърите на компанията – планиране, бюджетиране, отчитане и анализ на представянето на продуктите. Специален фокус в обучението бе отделен върху разработването и упражняването на индивидуализиран за бизнеса на GSK модел за анализ и оценка на маркетинг проекти.


Мениджмънт инкубатор

Мениджмънт инкубатор

от Strategize! , 12 септември 2010

AES България е пред пуск на най-големия си проект в България – ТЕЦ „Марица Изток 1”. За целта компанията подготвя мениджмънт екипа си за успешния старт на производствената дейност на този проект. Компанията сформира екип, включващ предимно новоназначени мениджъри, повечето от тях изявени специалисти в съответните си специалности, но с нужда от развитие на мениджмънт уменията си. За тяхното развитие като мениджъри Strategize!, в партньорство с Encounter, предостави услугата мениджмънт инкубатор - със специално разработена за нуждите на АЕS програма от три модула: комуникационни умения, лидерство и умения за управление на хора, управление на екипи и умения за управление на представянето.


Подобрение на ефективността на търговската функция

Подобрение на ефективността на търговската функция

от Strategize! , 12 септември 2010

Белведере България е един от лидерите в производството и дистрибуцията на алкохолни напитки.

Компанията и нейната организация са изцяло sales-driven. Като такава, за нея е от първостепенна важност ефективността на търговската функция.
Екипът на Strategize! проведе серия от интервюта и анализи с цел идентифициране на различни области за подобрения. Под формата на обучения и workshops бяха адресирани области като ‘маркетинг за търговския екип’, подобрение в планирането на продажбите и оптимизиране на търговския процес.


Подобряване на ефективността на маркетинг функцията

Подобряване на ефективността на маркетинг функцията

от Strategize! , 12 септември 2010

Мото-Пфое е лидер на автомобилния пазар в България. Мениджмънтът на компанията се обърна към Strategize! с цел подобряване на ефективността на маркетинг функцията.

След анализ на ситуацията, бяха идентифицирани области с потенциал за подобрение. Проведени бяха обучения с маркетинг екипа в две поредни години. След всеки проект се начертаваше план за действие/промяна свързани с препоръките.

Обученията адресираха актуалните към момента области за подобрение. Проследяваше се както ефекта от обученията, така и от провежданите организационни промени в компанията, свързани с подобряване на ефективността на маркетинг функцията.


Стратегически анализ и планиране

Стратегически анализ и планиране

от Strategize! , 12 септември 2010

Praktiker е лидер на пазара на ‘направи-си-сам’ продукти и услуги в Европа.
Компанията се обърна към Strategize! за организиране на мениджмънт обучение с цел развиване на умения по стратегически анализ и планиране.

Обучението целеше на базата на интерактивни дискусии и примери от действителността да се помогне на участниците да изградят практическо разбиране за процеса, стъпките и елементите при дефиниране и изпълнение на стратегията на компанията.


Мениджмънт менторинг – оценка на сценарии за стратегическо позициониране

Мениджмънт менторинг – оценка на сценарии за стратегическо позициониране

от Strategize! , 11 септември 2010

KOMFO e българо-датска компания, специализирана в разработката на приложения за Facebook и маркетинг в социалните мрежи.

Екипът на КОМFO в България е клиент на Strategize! за предоставяне на регулярно, ежеседмично мениджмънт съдействие и менторинг. Съвместно с мениджърите на КОМFO, екипът на Strategize! участва в решаването на различни ежедневни проблеми, свързани с управление на растежа на компанията.

Част от практическото съдействие, което Strategize! предоставя, включваше разглеждане – дефиниране, анализ и оценка - на различни сценарии за стратегическото позициониране на компанията. В продължение на серия от работни срещи бяха анализирани различни сценарии, свързани с позициониране и преструктуриране на бизнес направленията в компанията и свързаните с това структурни и организационни промени. Бяха разгледани и оценени опции за привличане на нови съдружници или стратегически инвеститор във връзка с реализиране на стратегията на KOMFO за експанзия на нови пазари. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на мениджърите в KOMFO.


Страници: 1 | 2 | 3