Начало / Какво мислим

Практическо съдействие

Мениджмънт инкубатор

от Strategize! , 5 март 2012

Във вашия екип има ново-промотирани мениджъри – добри професионалисти, но с нужда от развитие на ключови мениджмънт и професионални умения. Мениджмънт инкубатор предлага интензивен практически ориентиран курс за изграждане на “пълната картина” от знания и умения за управление на хора, ресурси и резултати.

Обучителната програма на Бизнес институт е специално разработена за специфичните потребности на мениджъри, които желаят да развиват и усъвършенстват своите бизнес, лидерски и управленски умения. Мениджмънт инкубаторът цели да покрие целия спектър от ключови управленски умения – от ефективна комуникация до управление на работното представяне и управление на резултати.


Бизнес моделиране и маркетинг съдействие за RFID България

от Strategize! , 3 май 2011

RFID България е първият български системен интегратор в областта на комплексните RFID решения. Компанията е разработила система за безконтактна инвентаризация INVENT, която облекчава значимо усилията, съкращава времето и дава многократно по-добър контрол над дълготрайните материални активи.

RFID България имаха пред себе си няколко възможности подхода за дефиниране на продукта и пазарната му реализация. Екипът на Strategize! работи съвместно със собствениците на компанията, за да очертаем в детайли варианти на модели на бизнеса, въз основа на които мениджмънта да избере своя пазарен подход.

В хода на конкретната му реализация, предоставихме практическо съдействие в областта на маркетинга за детайлна потребителска мотивация, подход при комуникацията, изготвяне на материали в подкрепа на продажбите и презентации пред потенциални клиенти.


Програма на Мениджмънт инкубатор

от Strategize! , 5 март 2011

  Детайлна програма на уъркшопа Мениджмънт инкубатор:


Бизнес модели със социалните мрежи

от Светлан Станоев, 26 ноември 2010

Социалните мрежи са категория онлайн медии или платформи, които позволяват и стимулират дискусии, участието и споделянето на различни форми на съдържание по най-различен начин. Технологиите в тази област включват блогове, уикита, микро-блогове, платформи за социални мрежи и други платформи, които позволяват споделяне на съдържание, генерирано от потребителите. Някои от основните играчи и доставчици на услуги в тази арена са Facebook (социална мрежа), Twitter (микроблогиране), Youtube (съдържание, генерирано от потребителите), LinkedIn, Wikipedia, Flickr, и много други.


Позициониране като добър работодател

Позициониране като добър работодател

от Strategize! , 12 септември 2010

KOMFO e българо-датска компания, специализирана в разработката на приложения за Facebook и маркетинг в социалните мрежи. Един от ангажименти на Strategize!  в рамките на дългосрочната ни съвместна работа е свързан с позоционирането на KOMFO като добър работодател.

Ангажиментът обхваща поредица от стъпки в тази посока:

  • изследване на мотивация на целевите групи - потенциални служители
  • идентифициране на ключовите предимства на KOMFO като работодател
  • определяне на средносрочното позициониране, което компанията желае да има като работодател
  • развитие на ключови послания и канали за комуникация с целевите потенциални служители
  • планиране и изпълнение на поредица от действия за постигане на желаното позициониране на компанията като добър работодател

Организиране и структуриране на финансовата функция за DIT

от Strategize! , 11 септември 2010

DIT е стартираща компания, която цели да предоставя консултантски услуги в областта на мрежовите технологии в международен мащаб.

Като важна част от управлението на растежа на компанията и подготовката им за международна експанзия, съдружниците в компанията се обърнаха към Strategize! за съдействие в областта на финансовия мениджмънт.

Практическото съдействие от страна на Strategize! започна с предоставяне на персонален треньор по финансов мениджмънт на DIT. Бяха разгледани и съвместно изградени индивидуализирани за техния бизнес: мениджмънт рипортинг пакет, финансов модел за планиране и бюджетиране и система от KPIs за следене и контрол на ефективността на търговския екип, проектите и техническия персонал.

Ролята и задачата на Strategize! прерасна в съдействие за структуриране и организиране на оптимална финансова функция в DIT, която да е в състояние да отговори на нарастващите нужди на мениджмънта за навременно предоставяне на информация за вземане на решения и проактивно управление на паричните потоци. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на съдружниците в DIT.


Изготвяне на финансов модел и подготвяне за търсене на финансиране

Изготвяне на финансов модел и подготвяне за търсене на финансиране

от Strategize! , 11 септември 2010

UFO International Productions LLC (UFO) е компания за производство, разпространение и лицензиране на филмова продукция и компютърна анимация. Компанията е основана и базирана в Лос Анжелис, САЩ, но има активно производство на филмова продукция в България.

В резултат на бурния растеж, който компанията реализира за последните години, собствениците на UFO разглеждат различни варианти за финансиране на развитието на компанията. Мениджмънтът на UFO се обърнаха към Strategize! за изготвяне на детайлен финансов модел, анализ и оценка на различни сценарии за финансиране и оценка на компанията.

В резултат на съдействието на Strategize! и изготвения финансов модел мениджмънта на компанията прецизира оптималния размер и параметри на финансиране, които да търси; получи необходимата подготовка и увереност в предстоящите преговори с потенциални инвеститори по отношение на финансови прогнози, анализ на допусканията, “what if” сценарии, оценка на проекта и компанията като цяло.


Поемане на маркетинг функцията

Поемане на маркетинг функцията

от Strategize! , 9 септември 2010

3DC e старт-ъп компания, изграждаща и управляваща най-големия и професионално построен дейта център в България.

Мениджмънтът на 3DC се обърна към Strategize! за предоставяне на услугата outsourcing на маркетинг функцията.

Strategize! поема маркетинг функцията на компанията. Планира и изпълнява, в координация с мениджмънта на 3DC, изцяло стратегическите и тактическите маркетинг задачи: разработване на марката на компанията, изграждане на план за нейното позициониране на пазара, реализация на маркетинг комуникационни дейности – подготовка на търговски материали, ПР събития, онлайн представяне и др. 


Практическо съдействие в областта на маркетинг мениджмънта

Практическо съдействие в областта на маркетинг мениджмънта

от Strategize! , 9 септември 2010

Спектър Нет е водещ алтернативен телеком, който придоби един от основните си конкуренти – Орбител. Интеграцията на двете компании изисква сливане на продуктовите гами и клиентската база на компаниите, както и решения относно марката и нейното позициониране.

Въз основа на богатия опит на Strategize! в областта на телекомуникациите, мениджмънтът на Спектър нет ангажира екипа ни за практическо съдействие в областта на маркетинг мениджмънта в преходния период след придобиването.
Strategize! е ангажиран със стратегически и оперативни маркетинг въпроси, свързани с продуктовата интеграция, потенциали за синергия, позициониране на марката и др.


Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите

Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите

от Strategize! , 9 септември 2010

MaYoMo.com е социална мрежа за гражданска журналистика и новини от целия свят. 

Мениджмънтът на MaYoMo се обърна към Strategize! за подготовката на структура, функции и процеси в компанията – нужни за посрещането на глобалния растеж на MaYoMo.

Strategize! извърши подробен анализ и дизайн на структурата, процесите и функциите в компанията. В продължение на серия от работни срещи с мениджмънта беше съгласуван оптимален бизнес модел и процеси, които да отговорят на бързата експанзия на компанията. Strategize! инициира въвеждането на цялостна система за управление на резултатите (Performance Management Scorecard).


Страници: 1 | 2