Начало / Какво мислим

Продажби

Go-to-market стратегия

от Цветелина Тенева, 13 септември 2010

Думата „стратегия“, с цялото ни уважение към нея, често се свързва с многословни умни мисли и визионерски твърдения. При „Go-to-market“ стратегията (или стратегия за навлизане на пазара), ситуацията е по-различна. Маркетинг стратегията се занимава с това „на кого“ „какво“ предлагаме – стратегията за навлизане на пазара е част от нея и дава отговор на въпроса „как“ това ще се случи.


Подобрение на ефективността на търговската функция

Подобрение на ефективността на търговската функция

от Strategize! , 12 септември 2010

Белведере България е един от лидерите в производството и дистрибуцията на алкохолни напитки.

Компанията и нейната организация са изцяло sales-driven. Като такава, за нея е от първостепенна важност ефективността на търговската функция.
Екипът на Strategize! проведе серия от интервюта и анализи с цел идентифициране на различни области за подобрения. Под формата на обучения и workshops бяха адресирани области като ‘маркетинг за търговския екип’, подобрение в планирането на продажбите и оптимизиране на търговския процес.


Менторинг и практическо съдействие – бизнес моделиране и go-to-market strategy за 7Spikes

от Strategize! , 11 септември 2010

7Spikes е старт-ъп софтуерна компания, която разработва решения за онлайн търговия. Пред съдружниците в 7Spikes стояха редица ключови въпроси и предизвикателства:

  • Кой е нашият основен бизнес? Какво да правим и какво да не правим, за да започнем успешно?
  • Как да се позиционираме сега и след време? Какво и как да предлагаме?
  • Услуги по поръчка или пакетирани продукти да предлагаме? И с кои точно продукти или услуги да започнем?
  • Как да продаваме, като нямаме нито опит, нито вътрешна експертиза, свързана с продажби?
  • Как да финансираме старта си най-разумно?
  • Как да се организираме и разпределим ролите и задачите в екипа, за да успеем?

Strategize! предоставя регулярно, ежеседмично мениджмънт съдействие и менторинг като адресира, съвместно разглежда и намира приложими решения на изброените и много други предизвикателства пред младата компания.

Подпомогнати от контактите и препоръките от страна на Strategize!, 7Spikes успяха да спечелят първи проекти за изработване на онлайн магазини за знакови за тях клиенти. Първите успешни проекти, ясната визия за позициониране и бъдещо развитие, заредиха с ентусиазъм и енергия младите предприемачи да мислят за излизане на чужди пазари с конкретни решения. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на съдружниците в 7Spikes.


Персонален треньор за развитие на продукти, успешни продажби и цялостно изпълнение на Go-To-Market Strategy

Персонален треньор за развитие на продукти, успешни продажби и цялостно изпълнение на Go-To-Market Strategy

от Strategize! , 9 септември 2010

Fashion TV Bulgaria получи франчайз да стартира дейност на българския медиен пазар. Мениджмънтът на компанията се свърза със Strategize! за съдействие за тяхната маркетинг стратегия, позициониране, развитието на рекламния продукт и бързото пазарно проникване. Strategize! проведе проект “личен треньор” в областта на развитието на продукта за българския рекламен пазар, позиционирането и разгръщането на пазарния потенциал на компанията – сегментиране на клиентите, дефиниране на пазарен подход към всеки сегмент, разработване на комплект търговски материали, както и практическо съдействие при срещи с конкретни потенциални клиенти.


Практическо съдействие при подобрение на търговските резултати

Практическо съдействие при подобрение на търговските резултати

от Strategize! , 9 септември 2010

RPI Consulting е средна по големина консултантска компания в сферата на юридическото и правно обслужване. Влошаването в пазарната и икономическата среда в България подтикна съдружниците в компанията да преосмислят своята търговска стратегия и организация в компанията.

Съдружниците в RPI Consulting се обърнаха към Strategize! за практическо съдействие в подобряването на търговската стратегия и структурирането на ефективна търговска функция. Strategize! анализира настоящата пазарна позиция и съответните търговски дейности. Въз основа на анализите консултантите предоставиха практическо съдействие при предефинирането на търговските процеси и изпълнението на съгласувания план за промяна.


Практическо съдействие и персонален треньор за структуриране на търговската функция

Практическо съдействие и персонален треньор за структуриране на търговската функция

от Strategize! , 9 септември 2010

DGM е дъщерна компания на Грамма-Нет ис – водещ системен интегратор, който проектира, разработва и внедрява информационни и инфраструктурни решения, насочени към преодоляването на конкретни бизнес проблеми.

Мениджмънтът на двете компании се обърна към екипа на Strategize! за съдействие при структурирането на търговската функция на DGM. Съвместната работа включваше проспектиране на потенциални клиенти, подготовка на търговска документация и скрипт за провеждане на търговски срещи, целеполагане и отчитане на резултатите на търговския екип, съдействие при срещи с конкретни потенциални клиенти, събиране и анализ на обратна връзка от пазара.


В2В продажби

от Strategize! , 28 август 2010

Cost optimization has a limit. Revenue maximization has no limit!
Това обучение е насочено към активните търговски консултанти в корпоративната сфера. Фокусът попада върху развиването на ефективно търговско поведение и успешни взаимоотношения с ключови клиенти и партньори. Предназначено е за развиващи се професионалисти в сферата на В2В продажбите, които имат желание да развият максимално своите способности, да обновят знанията и техниките на висшия пилотаж.