Начало / Какво мислим

Финанси

Smart money – защо са smart, за кого са smart, и кога са smart?

от Светлан Станоев, 4 ноември 2010

В днешно време сред инвестиционните и старт-ъп средите все по-често може да се чуе, че едни търсят, а други предлгат т.нар. умни пари. Но не се ли превръща понятието умни пари в поредния бизнес жаргон? Кой какво влага в него?


За риска и възвращаемостта по време на криза. Или какво гледа инвеститорът сега?

от Светлан Станоев, 2 ноември 2010

Различни инвеститори – различни интереси. Все пак, може ли да бъдат изведени общовалидни правила? Това е важно, за да разберем как мисли и какво търси уважаемият Инвеститор – за да знаем какво да предлагаме, а и какво да НЕ предлагаме на неговото внимание.


Стратегията на предприемачa: bootstrap capital

от Светлан Станоев, 2 ноември 2010

Как да започна бизнес като нямам пари? В днешно време инвеститорите инвестират само в тези компании, които вече правят пари; банките дават пари само на тези, които нямат нужда от пари. Как тогава го правят предприемачите – как стартират, ако нямат (достатъчно) пари? Отговорът на този въпрос се нарича bootstrap capital.


Измерване на ефективността на маркетинг проекти

Или как маркетинг мениджърът да бъде по-убедителен при защитата на маркетинг бюджета? Маркетингът винаги е бил под натиска да измерва и доказва ефективността на парите, които използва. Кризата катализира този натиск и много маркетинг мениджъри започнаха да виждат измерването като (едва ли не) единствения инструмент да „опазят“ бюджетите си от тотално съкращаване.


Как да управляваме парите, когато ги нямаме?

от Светлан Станоев, 13 септември 2010

Какво управление на пари – та ние ги нямаме?! Често получаван отговор от млади предприемачи в ранна фаза. Но всъщност колкото по-оскъден е един ресурс, толкова по-приоритетно и по-прецизно трябва да бъде неговото управление. 


Финанси за нефинансисти

Финанси за нефинансисти

от Strategize! , 12 септември 2010

Toyota Balkans, официален вносител на Toyota за България и лидер на българския автомобилен пазар, се обърна към Strategize! за изграждане на практически приложими познания и умения по финанси – финанси за нефинансисти.

Обучението целеше структурирано и синтезирано представяне на финансовия мениджмънт – необходимите инструменти за управление на ръководители от всички функции и нива. Strategize! адресира въпроси, на които мениджмънтът търси конкретни решения като: “как да организираме оптимално финансовата функция?”, “как да минимизираме потенциални конфликти между отделите?”, “как нефинансистите реално (могат да) управляват финансите на компанията?”, и много други.


Финансово планиране и бюджетиране

Финансово планиране и бюджетиране

от Strategize! , 12 септември 2010

Пикадили е водеща българска верига супермаркети с над четиринадесeтгодишна традиция. Мениджмънтът на Пикадили се обърна към Strategize! за провеждане на обучение «по мярка» по финансово планиране и бюджетиране. Бяха идентифицирани специфичните области, нужди и проблеми, които клиентът поиска да бъдат адресирани.

Strategize! организира практическо обучение с фокус върху конкретните нужди за развитие и актуалните проблеми на клиента. Акцентът бе върху практически приложимите знания и умения, които клиентът да приложи в своята ежедневна работа.


Финанси за маркетинг мениджъри

Финанси за маркетинг мениджъри

от Strategize! , 12 септември 2010

GlaxoSmithKline е водеща англо-американска научноизследователска фармацевтична компания, втора по големина във фармацевтичната индустрия. Офисът на GSK отговарящ за Балканите се обърна към Strategize! за провеждане на практическо обучение по финанси за маркетинг мениджъри.

Компанията е въвела нова система за контрол и отчитане на резултатите – фокусираща усилията на маркетинг и търговските функции върху ефекта върху финансовите резултати на бизнеса. Целта на обучението бе развитие на практически умения, свързани с управление на резултатите от бранд мениджърите на компанията – планиране, бюджетиране, отчитане и анализ на представянето на продуктите. Специален фокус в обучението бе отделен върху разработването и упражняването на индивидуализиран за бизнеса на GSK модел за анализ и оценка на маркетинг проекти.


Практическо съдействие при оптимизиране на финансирането

Практическо съдействие при оптимизиране на финансирането

от Strategize! , 12 септември 2010

I Live е малка, семейна търговска компания – официален вносител и разпространител на овесените бисквити Nairn’s и цейлонския чай ХХХ.

Собствениците на I Live се обърнаха към Strategize! за съвет и практическо съдействие при финансиране на експанзията на тяхната дейност. Съвместно със собствениците на I Live, Strategize! разгледа и оцени различни сценарии на финансиране. Финалната препоръка и реалното практическо съдействие включваше рефинансиране на съществуващ ипотечен заем. В резултат на предприетото решение собствениците на компанията успяха да:

  • намалят реално плащаната цена на финансирането,
  • увеличат полученото финансиране,    
  • да финансират плановете си за развитие при минимално увеличение на месечната вноска                                                                                                         

Организиране и структуриране на финансовата функция за DIT

от Strategize! , 11 септември 2010

DIT е стартираща компания, която цели да предоставя консултантски услуги в областта на мрежовите технологии в международен мащаб.

Като важна част от управлението на растежа на компанията и подготовката им за международна експанзия, съдружниците в компанията се обърнаха към Strategize! за съдействие в областта на финансовия мениджмънт.

Практическото съдействие от страна на Strategize! започна с предоставяне на персонален треньор по финансов мениджмънт на DIT. Бяха разгледани и съвместно изградени индивидуализирани за техния бизнес: мениджмънт рипортинг пакет, финансов модел за планиране и бюджетиране и система от KPIs за следене и контрол на ефективността на търговския екип, проектите и техническия персонал.

Ролята и задачата на Strategize! прерасна в съдействие за структуриране и организиране на оптимална финансова функция в DIT, която да е в състояние да отговори на нарастващите нужди на мениджмънта за навременно предоставяне на информация за вземане на решения и проактивно управление на паричните потоци. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на съдружниците в DIT.


Страници: 1 | 2