Начало / Какво мислим

Маркетинг

Бизнес моделиране и маркетинг съдействие за RFID България

от Strategize! , 3 май 2011

RFID България е първият български системен интегратор в областта на комплексните RFID решения. Компанията е разработила система за безконтактна инвентаризация INVENT, която облекчава значимо усилията, съкращава времето и дава многократно по-добър контрол над дълготрайните материални активи.

RFID България имаха пред себе си няколко възможности подхода за дефиниране на продукта и пазарната му реализация. Екипът на Strategize! работи съвместно със собствениците на компанията, за да очертаем в детайли варианти на модели на бизнеса, въз основа на които мениджмънта да избере своя пазарен подход.

В хода на конкретната му реализация, предоставихме практическо съдействие в областта на маркетинга за детайлна потребителска мотивация, подход при комуникацията, изготвяне на материали в подкрепа на продажбите и презентации пред потенциални клиенти.


Социалните мрежи – писта за малките

от Цветелина Тенева, 22 ноември 2010

Класическият маркетинг свикна да бъде (по-скоро) еднопосочен „излъчвател“, който се стреми към (по възможност) пълен контрол както над „посланията“, така и над „каналите“, по които те се излъчват до потребителите. Разчита на обем, с други думи честота на облъчване на аудиторията, която - на принципа на кучето на Пáвлов - да се сеща първо за нашата марка когато тръгне да пазарува.


„Искам ли да продавам на всички?” – за смисъла и начина на избор на целеви клиенти (част 2: таргетиране)

от Цветелина Тенева, 4 ноември 2010

Важно е да разделите потребителите на групи по критерии, които имат смисъл за вашия бизнес. След това да изберете към кои от тях с какъв приоритет да се насочите. Ако беше чиста математика, таргетирането щеше да е формула с много зависимости. Целта е тук да ви дадем идеи как да го направите успешно на практика.


„Искам ли да продавам на всички?” – за смисъла и начина на избор на целеви клиенти (част 1: сегментиране)

от Цветелина Тенева, 4 ноември 2010

 Естествено желание на всеки предприемач е да продаде възможно най-много, възможно най-бързо. В същото време, не можем да угодим на всички потребители едновременно – заради различни предпочитания към това какво да „може“ продукта, различни вкусове за дизайн и начин на общуване, а и заради емоционалните предпочитания към една или друга марка


Стратегията на предприемача: с какъв продукт да стартирам?

от Светлан Станоев, 4 ноември 2010

Един от най-ключовите въпроси за начинаещия предприемач е „как точно да стартирам?“. От старта зависи всичко! Затова е много важно да обмислите как точно да започнете. Особено когато нямате „pattern”, трябва да заложите на събраната пазарна информация и своята интуиция. Ключовите въпроси, свързани със старта, разбира се, са много. Редица от тях се свеждат до това с какъв продукт да започнете.


Разпределение на марком бюджета. В какво да инвестирате парите си?

от Цветелина Тенева, 4 ноември 2010

Никой от тези принципи не е самодостатъчен. Няма формули, които да препоръчват тежестта им в едни или други ситуации. В каква доза ще използвате всеки от тях в микса за вашия конкретен случай зависи от професионалната ви преценка. Ролята им е да ви провокира и даде отправни точки в ежедневната работа за популяризиране на вашия продукти и марки.


Измерване на ефективността на маркетинг проекти

Или как маркетинг мениджърът да бъде по-убедителен при защитата на маркетинг бюджета? Маркетингът винаги е бил под натиска да измерва и доказва ефективността на парите, които използва. Кризата катализира този натиск и много маркетинг мениджъри започнаха да виждат измерването като (едва ли не) единствения инструмент да „опазят“ бюджетите си от тотално съкращаване.


Какво е маркетинг? За успешните битки и добрата воля

от Цветелина Тенева, 13 септември 2010

Най-често срещаното разбиране за маркетинг у нас е свързано с популяризиране на фирмите и на техните продукти. Със сигурност това е важна и значима част от маркетинг дейността – най-видимата и осезаемата за широката публика. За да бъде тя успешна, обаче, е нужно да са добре свършени и някои „домашни“, по-невидими маркетинг задачи.


За посланията, обещанията и логото… в края на краищата, маркетингът е просто управление на очакванията!

от Цветелина Тенева, 13 септември 2010

В последните години темата за брандинга става все по-актуална за предприемачите и мениджърите в България. Дори е скъсила сериозно дистанцията с темата „продажби“, която от началото на пазарната икономика у нас винаги е номер 1 :)


Go-to-market стратегия

от Цветелина Тенева, 13 септември 2010

Думата „стратегия“, с цялото ни уважение към нея, често се свързва с многословни умни мисли и визионерски твърдения. При „Go-to-market“ стратегията (или стратегия за навлизане на пазара), ситуацията е по-различна. Маркетинг стратегията се занимава с това „на кого“ „какво“ предлагаме – стратегията за навлизане на пазара е част от нея и дава отговор на въпроса „как“ това ще се случи.


Страници: 1 | 2 | 3