Начало / Какво мислим

менторинг сесии

Стратегически маркетинг за DIT

от Strategize! , 12 септември 2010

DIT е стартираща компания, която цели да предоставя консултантски услуги в областта на мрежовите технологии в международен мащаб.

В хода на своя старт като бизнес, съдружниците в компанията се обърнаха към Strategize! за съдействие в областта на стратегическия маркетинг.

Обхватът на съвместната работа стартира с детайлно определяне на целевия пазар, процеса на вземане на решения и потребителската мотивация на целевите клиенти. В продължение на това са определяне на ключови послания, канали за комуникация и инструменти за изграждане на взаимоотношения с клиентите.

В конкретен аспект, ангажиментът включва изграждане на маркетинг план и съдействие в хода на неговото изпълнение, както и актуализация на плана, в зависимост от ефективността на действията и обратната връзка от пазара.


Позициониране като добър работодател

Позициониране като добър работодател

от Strategize! , 12 септември 2010

KOMFO e българо-датска компания, специализирана в разработката на приложения за Facebook и маркетинг в социалните мрежи. Един от ангажименти на Strategize!  в рамките на дългосрочната ни съвместна работа е свързан с позоционирането на KOMFO като добър работодател.

Ангажиментът обхваща поредица от стъпки в тази посока:

 • изследване на мотивация на целевите групи - потенциални служители
 • идентифициране на ключовите предимства на KOMFO като работодател
 • определяне на средносрочното позициониране, което компанията желае да има като работодател
 • развитие на ключови послания и канали за комуникация с целевите потенциални служители
 • планиране и изпълнение на поредица от действия за постигане на желаното позициониране на компанията като добър работодател

Мениджмънт менторинг

Мениджмънт менторинг

от Strategize! , 12 септември 2010

KOMFO e българо-датска компания, специализирана в разработката на приложения за Facebook и маркетинг в социалните мрежи.

Екипът на КОМFO в България се обърна към Strategize! за предоставяне на регулярно, ежемесечно мениджмънт съдействие и менторинг. Съвместно с мениджърите на КОМFO, екипът на Strategize! участва в решаването на ежедневни казуси като:

 • shareholders’ agreement: какво трябва и какво искаме да включва
 • въвеждане и функциониране на мениджмънт борд: вземане на решения, контрол, и т.н.
 • оценка на опции за привличане на нови съдружници / стратегически инвеститор, взаимоотношения със съдружниците
 • описване и дефиниране на бизнес процеси: структуриране на функции и отдели в компанията
 • структуриране и дефиниране на дейностите във функцията „управление на проекти”
 • въвеждане на система от KPIs за следене и контрол на резултите
 • разглеждане и оценка на опции за избор на подход при въвеждането на система за отчитане на времето на служителите
 • практическо съдействие при налагане на бранда KOMFO като предпочитан работодател при наемане на служители

Мениджмънт менторинг – оценка на сценарии за стратегическо позициониране

Мениджмънт менторинг – оценка на сценарии за стратегическо позициониране

от Strategize! , 11 септември 2010

KOMFO e българо-датска компания, специализирана в разработката на приложения за Facebook и маркетинг в социалните мрежи.

Екипът на КОМFO в България е клиент на Strategize! за предоставяне на регулярно, ежеседмично мениджмънт съдействие и менторинг. Съвместно с мениджърите на КОМFO, екипът на Strategize! участва в решаването на различни ежедневни проблеми, свързани с управление на растежа на компанията.

Част от практическото съдействие, което Strategize! предоставя, включваше разглеждане – дефиниране, анализ и оценка - на различни сценарии за стратегическото позициониране на компанията. В продължение на серия от работни срещи бяха анализирани различни сценарии, свързани с позициониране и преструктуриране на бизнес направленията в компанията и свързаните с това структурни и организационни промени. Бяха разгледани и оценени опции за привличане на нови съдружници или стратегически инвеститор във връзка с реализиране на стратегията на KOMFO за експанзия на нови пазари. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на мениджърите в KOMFO.


Менторинг и практическо съдействие – бизнес моделиране и go-to-market strategy за 7Spikes

от Strategize! , 11 септември 2010

7Spikes е старт-ъп софтуерна компания, която разработва решения за онлайн търговия. Пред съдружниците в 7Spikes стояха редица ключови въпроси и предизвикателства:

 • Кой е нашият основен бизнес? Какво да правим и какво да не правим, за да започнем успешно?
 • Как да се позиционираме сега и след време? Какво и как да предлагаме?
 • Услуги по поръчка или пакетирани продукти да предлагаме? И с кои точно продукти или услуги да започнем?
 • Как да продаваме, като нямаме нито опит, нито вътрешна експертиза, свързана с продажби?
 • Как да финансираме старта си най-разумно?
 • Как да се организираме и разпределим ролите и задачите в екипа, за да успеем?

Strategize! предоставя регулярно, ежеседмично мениджмънт съдействие и менторинг като адресира, съвместно разглежда и намира приложими решения на изброените и много други предизвикателства пред младата компания.

Подпомогнати от контактите и препоръките от страна на Strategize!, 7Spikes успяха да спечелят първи проекти за изработване на онлайн магазини за знакови за тях клиенти. Първите успешни проекти, ясната визия за позициониране и бъдещо развитие, заредиха с ентусиазъм и енергия младите предприемачи да мислят за излизане на чужди пазари с конкретни решения. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на съдружниците в 7Spikes.


Организиране и структуриране на финансовата функция за DIT

от Strategize! , 11 септември 2010

DIT е стартираща компания, която цели да предоставя консултантски услуги в областта на мрежовите технологии в международен мащаб.

Като важна част от управлението на растежа на компанията и подготовката им за международна експанзия, съдружниците в компанията се обърнаха към Strategize! за съдействие в областта на финансовия мениджмънт.

Практическото съдействие от страна на Strategize! започна с предоставяне на персонален треньор по финансов мениджмънт на DIT. Бяха разгледани и съвместно изградени индивидуализирани за техния бизнес: мениджмънт рипортинг пакет, финансов модел за планиране и бюджетиране и система от KPIs за следене и контрол на ефективността на търговския екип, проектите и техническия персонал.

Ролята и задачата на Strategize! прерасна в съдействие за структуриране и организиране на оптимална финансова функция в DIT, която да е в състояние да отговори на нарастващите нужди на мениджмънта за навременно предоставяне на информация за вземане на решения и проактивно управление на паричните потоци. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на съдружниците в DIT.


Съдействие при организация на финансовата функция

Съдействие при организация на финансовата функция

от Strategize! , 11 септември 2010

Renewable Energy Advisors (REA) е компания, която развива и управлява проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Strategize! предоставя дългосрочно практическо съдействие – “персонален треньор” и менторинг в ключови области от финансовия мениджмънт на компанията. Като част от проекта Strategize! консултира и съдейства при организиране на финансовата функция в компанията с цел ефективно изготвяне на мениджмънт рипортинг пакета, финансовите модел, план и бюджет на компанията.


Персонален треньор по финансов мениджмънт

Персонален треньор по финансов мениджмънт

от Strategize! , 9 септември 2010

Renewable Energy Advisors (REA) е компания, която развива и управлява проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Strategize! предостави дългосрочно практическо съдействие – “персонален треньор” и менторинг в ключови области от финансовия мениджмънт на компанията: финансово планиране и моделиране, анализ и оценка на инвестиционни проекти, проектно финансиране и оценка на риска на инвестиционни проекти.


Предприемачески менторинг

от Strategize! , 28 юли 2010

Предприемачите, особено в ранната фаза на своите начинания, срещат редица специфични предизвикателства. Приоритетите и предизвикателствата се сменят динамично, отворени въпроси има в цялата палитра на мениджмънта. Екипът на Strategize! работи рамо до рамо с предприемачи по различни казуси от тяхното ежедневие. Обичайно, менторинг сесиите се провеждат всяка седмица. Маркираме предварителен план от теми, който се актуализират в хода на работата.