Начало / Какво мислим

(Ре)организация

Мениджмънт инкубатор

Мениджмънт инкубатор

от Strategize! , 12 септември 2010

AES България е пред пуск на най-големия си проект в България – ТЕЦ „Марица Изток 1”. За целта компанията подготвя мениджмънт екипа си за успешния старт на производствената дейност на този проект. Компанията сформира екип, включващ предимно новоназначени мениджъри, повечето от тях изявени специалисти в съответните си специалности, но с нужда от развитие на мениджмънт уменията си. За тяхното развитие като мениджъри Strategize!, в партньорство с Encounter, предостави услугата мениджмънт инкубатор - със специално разработена за нуждите на АЕS програма от три модула: комуникационни умения, лидерство и умения за управление на хора, управление на екипи и умения за управление на представянето.


Мениджмънт менторинг

Мениджмънт менторинг

от Strategize! , 12 септември 2010

KOMFO e българо-датска компания, специализирана в разработката на приложения за Facebook и маркетинг в социалните мрежи.

Екипът на КОМFO в България се обърна към Strategize! за предоставяне на регулярно, ежемесечно мениджмънт съдействие и менторинг. Съвместно с мениджърите на КОМFO, екипът на Strategize! участва в решаването на ежедневни казуси като:

  • shareholders’ agreement: какво трябва и какво искаме да включва
  • въвеждане и функциониране на мениджмънт борд: вземане на решения, контрол, и т.н.
  • оценка на опции за привличане на нови съдружници / стратегически инвеститор, взаимоотношения със съдружниците
  • описване и дефиниране на бизнес процеси: структуриране на функции и отдели в компанията
  • структуриране и дефиниране на дейностите във функцията „управление на проекти”
  • въвеждане на система от KPIs за следене и контрол на резултите
  • разглеждане и оценка на опции за избор на подход при въвеждането на система за отчитане на времето на служителите
  • практическо съдействие при налагане на бранда KOMFO като предпочитан работодател при наемане на служители

Организиране и структуриране на финансовата функция за DIT

от Strategize! , 11 септември 2010

DIT е стартираща компания, която цели да предоставя консултантски услуги в областта на мрежовите технологии в международен мащаб.

Като важна част от управлението на растежа на компанията и подготовката им за международна експанзия, съдружниците в компанията се обърнаха към Strategize! за съдействие в областта на финансовия мениджмънт.

Практическото съдействие от страна на Strategize! започна с предоставяне на персонален треньор по финансов мениджмънт на DIT. Бяха разгледани и съвместно изградени индивидуализирани за техния бизнес: мениджмънт рипортинг пакет, финансов модел за планиране и бюджетиране и система от KPIs за следене и контрол на ефективността на търговския екип, проектите и техническия персонал.

Ролята и задачата на Strategize! прерасна в съдействие за структуриране и организиране на оптимална финансова функция в DIT, която да е в състояние да отговори на нарастващите нужди на мениджмънта за навременно предоставяне на информация за вземане на решения и проактивно управление на паричните потоци. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на съдружниците в DIT.


Съдействие при организация на финансовата функция

Съдействие при организация на финансовата функция

от Strategize! , 11 септември 2010

Renewable Energy Advisors (REA) е компания, която развива и управлява проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Strategize! предоставя дългосрочно практическо съдействие – “персонален треньор” и менторинг в ключови области от финансовия мениджмънт на компанията. Като част от проекта Strategize! консултира и съдейства при организиране на финансовата функция в компанията с цел ефективно изготвяне на мениджмънт рипортинг пакета, финансовите модел, план и бюджет на компанията.


Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите

Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите

от Strategize! , 9 септември 2010

MaYoMo.com е социална мрежа за гражданска журналистика и новини от целия свят. 

Мениджмънтът на MaYoMo се обърна към Strategize! за подготовката на структура, функции и процеси в компанията – нужни за посрещането на глобалния растеж на MaYoMo.

Strategize! извърши подробен анализ и дизайн на структурата, процесите и функциите в компанията. В продължение на серия от работни срещи с мениджмънта беше съгласуван оптимален бизнес модел и процеси, които да отговорят на бързата експанзия на компанията. Strategize! инициира въвеждането на цялостна система за управление на резултатите (Performance Management Scorecard).


Реорганизация на дейности и практическо мениджмънт съдействие

Реорганизация на дейности и практическо мениджмънт съдействие

от Strategize! , 9 септември 2010

Wonder Group е водеща компания в областта на частното образование – детски градини, средно училище, забавления и обучение за деца.

Бързият растеж и значимото разрастване на бизнеса водят до необходимост от предефиниране на процеси и функции, въвеждане на нова структура и организация, която да подготви мениджмънта за следващ етап на развитие.
Екипът на Strategize! участва активно в ежедневната работа на мениджмънта (hands-on assistance) за постигане на желаните резултати.


Бизнес моделиране

от Strategize! , 28 август 2010

Независимо дали си от тези, които постоянно мислят как да създават нова стойност и да изграждат нови бизнеси, или си новатор, който търси начин как да измести остарелите бизнес модели. Ти имаш нужда от бизнес моделиране.
Редица иновативни бизнес модели възникват. Изцяло нови индустрии се формират, докато други – стари – замират. Нововъзникнали компании оспорват позициите на „динозаврите” в някои сектори. Някои от доскоро утвърдени и успешни компании-гиганти са принудени да се „преоткрият” за да се върнат обратно в (променената) игра.