Начало / Какво мислим

поемане на функция

Поемане на маркетинг функцията

Поемане на маркетинг функцията

от Strategize! , 9 септември 2010

3DC e старт-ъп компания, изграждаща и управляваща най-големия и професионално построен дейта център в България.

Мениджмънтът на 3DC се обърна към Strategize! за предоставяне на услугата outsourcing на маркетинг функцията.

Strategize! поема маркетинг функцията на компанията. Планира и изпълнява, в координация с мениджмънта на 3DC, изцяло стратегическите и тактическите маркетинг задачи: разработване на марката на компанията, изграждане на план за нейното позициониране на пазара, реализация на маркетинг комуникационни дейности – подготовка на търговски материали, ПР събития, онлайн представяне и др. 


Поемане на финансовата функция

Поемане на финансовата функция

от Strategize! , 9 септември 2010

3DC e старт-ъп компания, изграждаща и управляваща най-големия и професионално построен дейта център в България.

Мениджмънтът на 3DC се обърна към Strategize! за предоставяне на услугата outsourcing на финансовата функция.

Strategize! пое цялата финансова функция на клиента, в резултат на което клиентът получи: професионален финансов мениджмънт (вкл. координация и кореспонденция с мажоритарния финансов инвеститор), оптимизиране на разходи, фокус върху основната дейност – носеща най-висока стойност за клиентите на 3DC.