Начало / Какво мислим

бизнес процеси

Организиране и структуриране на финансовата функция за DIT

от Strategize! , 11 септември 2010

DIT е стартираща компания, която цели да предоставя консултантски услуги в областта на мрежовите технологии в международен мащаб.

Като важна част от управлението на растежа на компанията и подготовката им за международна експанзия, съдружниците в компанията се обърнаха към Strategize! за съдействие в областта на финансовия мениджмънт.

Практическото съдействие от страна на Strategize! започна с предоставяне на персонален треньор по финансов мениджмънт на DIT. Бяха разгледани и съвместно изградени индивидуализирани за техния бизнес: мениджмънт рипортинг пакет, финансов модел за планиране и бюджетиране и система от KPIs за следене и контрол на ефективността на търговския екип, проектите и техническия персонал.

Ролята и задачата на Strategize! прерасна в съдействие за структуриране и организиране на оптимална финансова функция в DIT, която да е в състояние да отговори на нарастващите нужди на мениджмънта за навременно предоставяне на информация за вземане на решения и проактивно управление на паричните потоци. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на съдружниците в DIT.


Съдействие при организация на финансовата функция

Съдействие при организация на финансовата функция

от Strategize! , 11 септември 2010

Renewable Energy Advisors (REA) е компания, която развива и управлява проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Strategize! предоставя дългосрочно практическо съдействие – “персонален треньор” и менторинг в ключови области от финансовия мениджмънт на компанията. Като част от проекта Strategize! консултира и съдейства при организиране на финансовата функция в компанията с цел ефективно изготвяне на мениджмънт рипортинг пакета, финансовите модел, план и бюджет на компанията.


Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите

Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите

от Strategize! , 9 септември 2010

MaYoMo.com е социална мрежа за гражданска журналистика и новини от целия свят. 

Мениджмънтът на MaYoMo се обърна към Strategize! за подготовката на структура, функции и процеси в компанията – нужни за посрещането на глобалния растеж на MaYoMo.

Strategize! извърши подробен анализ и дизайн на структурата, процесите и функциите в компанията. В продължение на серия от работни срещи с мениджмънта беше съгласуван оптимален бизнес модел и процеси, които да отговорят на бързата експанзия на компанията. Strategize! инициира въвеждането на цялостна система за управление на резултатите (Performance Management Scorecard).


Реорганизация на дейности и практическо мениджмънт съдействие

Реорганизация на дейности и практическо мениджмънт съдействие

от Strategize! , 9 септември 2010

Wonder Group е водеща компания в областта на частното образование – детски градини, средно училище, забавления и обучение за деца.

Бързият растеж и значимото разрастване на бизнеса водят до необходимост от предефиниране на процеси и функции, въвеждане на нова структура и организация, която да подготви мениджмънта за следващ етап на развитие.
Екипът на Strategize! участва активно в ежедневната работа на мениджмънта (hands-on assistance) за постигане на желаните резултати.


Практическо съдействие и персонален треньор за структуриране на търговската функция

Практическо съдействие и персонален треньор за структуриране на търговската функция

от Strategize! , 9 септември 2010

DGM е дъщерна компания на Грамма-Нет ис – водещ системен интегратор, който проектира, разработва и внедрява информационни и инфраструктурни решения, насочени към преодоляването на конкретни бизнес проблеми.

Мениджмънтът на двете компании се обърна към екипа на Strategize! за съдействие при структурирането на търговската функция на DGM. Съвместната работа включваше проспектиране на потенциални клиенти, подготовка на търговска документация и скрипт за провеждане на търговски срещи, целеполагане и отчитане на резултатите на търговския екип, съдействие при срещи с конкретни потенциални клиенти, събиране и анализ на обратна връзка от пазара.