Начало / Какво мислим

персонален треньор

Стратегически маркетинг за DIT

от Strategize! , 12 септември 2010

DIT е стартираща компания, която цели да предоставя консултантски услуги в областта на мрежовите технологии в международен мащаб.

В хода на своя старт като бизнес, съдружниците в компанията се обърнаха към Strategize! за съдействие в областта на стратегическия маркетинг.

Обхватът на съвместната работа стартира с детайлно определяне на целевия пазар, процеса на вземане на решения и потребителската мотивация на целевите клиенти. В продължение на това са определяне на ключови послания, канали за комуникация и инструменти за изграждане на взаимоотношения с клиентите.

В конкретен аспект, ангажиментът включва изграждане на маркетинг план и съдействие в хода на неговото изпълнение, както и актуализация на плана, в зависимост от ефективността на действията и обратната връзка от пазара.


Менторинг и практическо съдействие – бизнес моделиране и go-to-market strategy за 7Spikes

от Strategize! , 11 септември 2010

7Spikes е старт-ъп софтуерна компания, която разработва решения за онлайн търговия. Пред съдружниците в 7Spikes стояха редица ключови въпроси и предизвикателства:

  • Кой е нашият основен бизнес? Какво да правим и какво да не правим, за да започнем успешно?
  • Как да се позиционираме сега и след време? Какво и как да предлагаме?
  • Услуги по поръчка или пакетирани продукти да предлагаме? И с кои точно продукти или услуги да започнем?
  • Как да продаваме, като нямаме нито опит, нито вътрешна експертиза, свързана с продажби?
  • Как да финансираме старта си най-разумно?
  • Как да се организираме и разпределим ролите и задачите в екипа, за да успеем?

Strategize! предоставя регулярно, ежеседмично мениджмънт съдействие и менторинг като адресира, съвместно разглежда и намира приложими решения на изброените и много други предизвикателства пред младата компания.

Подпомогнати от контактите и препоръките от страна на Strategize!, 7Spikes успяха да спечелят първи проекти за изработване на онлайн магазини за знакови за тях клиенти. Първите успешни проекти, ясната визия за позициониране и бъдещо развитие, заредиха с ентусиазъм и енергия младите предприемачи да мислят за излизане на чужди пазари с конкретни решения. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на съдружниците в 7Spikes.


Организиране и структуриране на финансовата функция за DIT

от Strategize! , 11 септември 2010

DIT е стартираща компания, която цели да предоставя консултантски услуги в областта на мрежовите технологии в международен мащаб.

Като важна част от управлението на растежа на компанията и подготовката им за международна експанзия, съдружниците в компанията се обърнаха към Strategize! за съдействие в областта на финансовия мениджмънт.

Практическото съдействие от страна на Strategize! започна с предоставяне на персонален треньор по финансов мениджмънт на DIT. Бяха разгледани и съвместно изградени индивидуализирани за техния бизнес: мениджмънт рипортинг пакет, финансов модел за планиране и бюджетиране и система от KPIs за следене и контрол на ефективността на търговския екип, проектите и техническия персонал.

Ролята и задачата на Strategize! прерасна в съдействие за структуриране и организиране на оптимална финансова функция в DIT, която да е в състояние да отговори на нарастващите нужди на мениджмънта за навременно предоставяне на информация за вземане на решения и проактивно управление на паричните потоци. Strategize! продължава да предоставя менторинг и практическо съдействие на съдружниците в DIT.


Съдействие при организация на финансовата функция

Съдействие при организация на финансовата функция

от Strategize! , 11 септември 2010

Renewable Energy Advisors (REA) е компания, която развива и управлява проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Strategize! предоставя дългосрочно практическо съдействие – “персонален треньор” и менторинг в ключови области от финансовия мениджмънт на компанията. Като част от проекта Strategize! консултира и съдейства при организиране на финансовата функция в компанията с цел ефективно изготвяне на мениджмънт рипортинг пакета, финансовите модел, план и бюджет на компанията.


Персонален треньор за развитие на продукти, успешни продажби и цялостно изпълнение на Go-To-Market Strategy

Персонален треньор за развитие на продукти, успешни продажби и цялостно изпълнение на Go-To-Market Strategy

от Strategize! , 9 септември 2010

Fashion TV Bulgaria получи франчайз да стартира дейност на българския медиен пазар. Мениджмънтът на компанията се свърза със Strategize! за съдействие за тяхната маркетинг стратегия, позициониране, развитието на рекламния продукт и бързото пазарно проникване. Strategize! проведе проект “личен треньор” в областта на развитието на продукта за българския рекламен пазар, позиционирането и разгръщането на пазарния потенциал на компанията – сегментиране на клиентите, дефиниране на пазарен подход към всеки сегмент, разработване на комплект търговски материали, както и практическо съдействие при срещи с конкретни потенциални клиенти.


Персонален треньор по финансов мениджмънт

Персонален треньор по финансов мениджмънт

от Strategize! , 9 септември 2010

Renewable Energy Advisors (REA) е компания, която развива и управлява проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Strategize! предостави дългосрочно практическо съдействие – “персонален треньор” и менторинг в ключови области от финансовия мениджмънт на компанията: финансово планиране и моделиране, анализ и оценка на инвестиционни проекти, проектно финансиране и оценка на риска на инвестиционни проекти.


Практическо съдействие и персонален треньор за структуриране на търговската функция

Практическо съдействие и персонален треньор за структуриране на търговската функция

от Strategize! , 9 септември 2010

DGM е дъщерна компания на Грамма-Нет ис – водещ системен интегратор, който проектира, разработва и внедрява информационни и инфраструктурни решения, насочени към преодоляването на конкретни бизнес проблеми.

Мениджмънтът на двете компании се обърна към екипа на Strategize! за съдействие при структурирането на търговската функция на DGM. Съвместната работа включваше проспектиране на потенциални клиенти, подготовка на търговска документация и скрипт за провеждане на търговски срещи, целеполагане и отчитане на резултатите на търговския екип, съдействие при срещи с конкретни потенциални клиенти, събиране и анализ на обратна връзка от пазара.


Персонален треньор

от Strategize! , 27 юли 2010

Персонален треньор е удачна форма на развитие на професионалните умения в случаите, когато имате ясен и конкретен казус и/или потребност. Ако имате разбирането, че при интензивните обучения тип "инжекция" има малка вероятност да намерите точните отговори на вашите конкретни въпроси, персоналният подход е добра алтернатива.

Принципът на работа е учене чрез вършене. В този случай развитието на вашите знания и умения става на база на решаване на задачи от вашето ежедневие. Работим на принципа "правим заедно" и "лъжичка по лъжичка", за да бъдете активен участник в постигането на конкретните резултати.

По този начин овладявате и сте в позиция да използвате самостоятелно и в други ситуации придобитите умения. Крайната цел е устойчиво надграждане на вашия професионализъм.