Начало / Какво мислим

измерване на представянето

Разпределение на марком бюджета. В какво да инвестирате парите си?

от Цветелина Тенева, 4 ноември 2010

Никой от тези принципи не е самодостатъчен. Няма формули, които да препоръчват тежестта им в едни или други ситуации. В каква доза ще използвате всеки от тях в микса за вашия конкретен случай зависи от професионалната ви преценка. Ролята им е да ви провокира и даде отправни точки в ежедневната работа за популяризиране на вашия продукти и марки.


Измерване на ефективността на маркетинг проекти

Или как маркетинг мениджърът да бъде по-убедителен при защитата на маркетинг бюджета? Маркетингът винаги е бил под натиска да измерва и доказва ефективността на парите, които използва. Кризата катализира този натиск и много маркетинг мениджъри започнаха да виждат измерването като (едва ли не) единствения инструмент да „опазят“ бюджетите си от тотално съкращаване.


Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите

Анализ и дизайн на бизнес процеси, изграждане на система за управление на резултатите

от Strategize! , 9 септември 2010

MaYoMo.com е социална мрежа за гражданска журналистика и новини от целия свят. 

Мениджмънтът на MaYoMo се обърна към Strategize! за подготовката на структура, функции и процеси в компанията – нужни за посрещането на глобалния растеж на MaYoMo.

Strategize! извърши подробен анализ и дизайн на структурата, процесите и функциите в компанията. В продължение на серия от работни срещи с мениджмънта беше съгласуван оптимален бизнес модел и процеси, които да отговорят на бързата експанзия на компанията. Strategize! инициира въвеждането на цялостна система за управление на резултатите (Performance Management Scorecard).


Реорганизация на дейности и практическо мениджмънт съдействие

Реорганизация на дейности и практическо мениджмънт съдействие

от Strategize! , 9 септември 2010

Wonder Group е водеща компания в областта на частното образование – детски градини, средно училище, забавления и обучение за деца.

Бързият растеж и значимото разрастване на бизнеса водят до необходимост от предефиниране на процеси и функции, въвеждане на нова структура и организация, която да подготви мениджмънта за следващ етап на развитие.
Екипът на Strategize! участва активно в ежедневната работа на мениджмънта (hands-on assistance) за постигане на желаните резултати.


Практическо съдействие при подобрение на търговските резултати

Практическо съдействие при подобрение на търговските резултати

от Strategize! , 9 септември 2010

RPI Consulting е средна по големина консултантска компания в сферата на юридическото и правно обслужване. Влошаването в пазарната и икономическата среда в България подтикна съдружниците в компанията да преосмислят своята търговска стратегия и организация в компанията.

Съдружниците в RPI Consulting се обърнаха към Strategize! за практическо съдействие в подобряването на търговската стратегия и структурирането на ефективна търговска функция. Strategize! анализира настоящата пазарна позиция и съответните търговски дейности. Въз основа на анализите консултантите предоставиха практическо съдействие при предефинирането на търговските процеси и изпълнението на съгласувания план за промяна.