Начало / Какво мислим

Komfo

Мениджмънт менторинг

Мениджмънт менторинг

от Strategize! , 12 септември 2010

KOMFO e българо-датска компания, специализирана в разработката на приложения за Facebook и маркетинг в социалните мрежи.

Екипът на КОМFO в България се обърна към Strategize! за предоставяне на регулярно, ежемесечно мениджмънт съдействие и менторинг. Съвместно с мениджърите на КОМFO, екипът на Strategize! участва в решаването на ежедневни казуси като:

  • shareholders’ agreement: какво трябва и какво искаме да включва
  • въвеждане и функциониране на мениджмънт борд: вземане на решения, контрол, и т.н.
  • оценка на опции за привличане на нови съдружници / стратегически инвеститор, взаимоотношения със съдружниците
  • описване и дефиниране на бизнес процеси: структуриране на функции и отдели в компанията
  • структуриране и дефиниране на дейностите във функцията „управление на проекти”
  • въвеждане на система от KPIs за следене и контрол на резултите
  • разглеждане и оценка на опции за избор на подход при въвеждането на система за отчитане на времето на служителите
  • практическо съдействие при налагане на бранда KOMFO като предпочитан работодател при наемане на служители