Начало / Какво мислим /

Мениджмънт инкубатор

от Strategize! , 5 март 2012

 Във вашия екип има ново-промотирани мениджъри – добри професионалисти, но с нужда от развитие на ключови мениджмънт и професионални умения. Мениджмънт инкубатор предлага интензивен практически ориентиран курс за изграждане на “пълната картина” от знания и умения за управление на хора, ресурси и резултати.

Обучителната програма на Бизнес институт е специално разработена за специфичните потребности на мениджъри, които желаят да развиват и усъвършенстват своите бизнес, лидерски и управленски умения. Мениджмънт инкубаторът цели да покрие целия спектър от ключови управленски умения – от ефективна комуникация до управление на работното представяне и управление на резултати.

Основен акцент в програмата е развиване на проактивно и иновативно мениджърско мислене и действие в различни ситуации в работната среда. Програмата включва набор отинструменти за самооценка на изградените знания и умения.

Очаквани резултати и компетенции на фокус

Основен резултат за завършилите програмата е усвояването, упражняването и  усъвършенстването на мениджърски умения в четирите основни насоки, които обуславят  високото бизнес представяне на мениджъра:

  • Управление на личната ефективност
  • Управление на хора
  • Управление на ресурси
  • Управление на резултати

Начин на провеждане

Уъркшопите съчетават модерни инструменти за обучение на практици. Методиката е комбинация от:

  • присъствени сесии със силен дискусионен елемент, фасилитирани от треньори със солиден мениджмънт опит
  • дискусионни панели с успешни мениджъри и предприемачи от практиката
  • практически казуси и упражнения в малки групи

Мениджмънт Инкубатор залага на засилен консултантски елемент в цялостния подход на програмата, който позволява участниците да получат идеи за решения на конкретни въпроси от ежедневната им работа.

Цени и записване

Програмата “Мениджмънт инкубатор” започва на 19 март 2012 г. и е с продължителност от 5 седмици. Сесиите са 2 пъти седмично от по 3 часа, понеделник и сряда от 17:00 до 20:15 ч.  Поради практичния характер на сесиите в програмата могат да участват до 15 души. Редовната цена за участие е 900 лв. на човек. Бизнес Институт предоставя преференциална цена от 800 лв. за първите 5 записани участници. Крайният срок за записване е 17 март 2012 г.

Ако желаете да участвате в програмата, може да заявите желанието си за участие на адрес enrollment@thebusinessinstitute.eu преди крайния срок за записване.