Начало / Какво мислим /

Финансово планиране и бюджетиране

Финансово планиране и бюджетиране
от Strategize! , 12 септември 2010

Пикадили е водеща българска верига супермаркети с над четиринадесeтгодишна традиция. Мениджмънтът на Пикадили се обърна към Strategize! за провеждане на обучение «по мярка» по финансово планиране и бюджетиране. Бяха идентифицирани специфичните области, нужди и проблеми, които клиентът поиска да бъдат адресирани.

Strategize! организира практическо обучение с фокус върху конкретните нужди за развитие и актуалните проблеми на клиента. Акцентът бе върху практически приложимите знания и умения, които клиентът да приложи в своята ежедневна работа.