Начало / Компетенции / Стратегия

Стратегия

Бизнесът се променя. Някои се страхуват. Други се приспособяват към промяната. Все повече мениджъри и собственици на доскоро успешни бизнеси са притиснати от пазара да променят модела, по който са работили. За промяната въпросът не е „дали”, а „каква”. Защото този път е необходим различен подход.

  • На кой пазар желаете да работите, кои потребители да таргетирате?
  • Какво конкурентно предимство да изградите и как да бъде то устойчиво?
  • Как да структурирате бизнеса, за да отговорите на избраното позициониране при таргетираната рентабилност?
  • Как да превърнете стратегическите цели в цели на всеки служител и как да измервате тяхното изпълнение?  
  • Защо и как да избирате между „бързи и бавни победи“ и „къси и дълги вълни“, за да се развива устойчиво вашият бизнес – сега и за в бъдеще?

 

На фокус

Защо бизнес моделиране?
Формират се изцяло нови индустрии, докато други – стари – замират. В края на краищата, всичко е въпрос на бизнес модел.


Какво правим Избрани проекти Какво мислим

Практическо съдействие

Стратегически маркетинг за DGM

 

Практическо съдействие при оценката на стратегически опции за бизнес развитие за GloBiz

В кой бизнес съм всъщност?!

 

Защо бизнес моделиране?

 

Бизнес модели със социалните медии

 

 

 


Практически

обучения

Стратегически анализ и планиране за Praktiker

 

Персонален треньор за развитие на продукти, успешни продажби и цялостно изпълнение на Go-To-Market Strategy за Fashion TV Bulgaria

 

 

 

 Работилница за предприемачи

Стратегически маркетинг и идентичност на марката за Spider Sport

 

KOMFO: мениджмънт менторинг – оценка на сценарии за стратегическо позициониране

ROI на времето на предприемача

 

Стратегията на предприемачa: bootstrap capital

 

Стратегията на предприемача: “pattern”

 

Стратегията на предприемача: с какъв продукт да стартирам?