“Сърцевината на стратегията е да избереш какво да не правиш.”
Майкъл Портър

Кои сме ние

Ние сме практици. Нашите услуги представляват реално практическо съдействие за постигане на конкретни резултати. Екипът ни съчетава експертиза в основните области на управление на компанията: стратегия, (ре)организация, финанси, маркетинг, продажби. Целим подобряване на представянето на бизнеса на нашите клиенти.

На фокус

Екипът на Strategize! ще участва в отворен семинар на тема "Иновативни бизнес модели като инструмент за успех" на Института за предприемачи на Сиско. Семинар е в рамките на курса "Развиване на бизнес" на Института.


Стратегия
Стратегия
(Ре)организация
(Ре)организация
Маркетинг
Маркетинг
Финанси
Финанси
Продажби
Продажби

Актуално

Мениджмънт инкубатор
5 март 2012

Във вашия екип има ново-промотирани мениджъри – добри професионалисти, но с нужда от развитие на ключови мениджмънт и професионални умения. Мениджмънт инкубатор предлага интензивен практически ориентиран курс за изграждане на “пълната картина” от знания и умения за управление на хора, ресурси и резултати.

Обучителната програма на Бизнес институт е специално разработена за специфичните потребности на мениджъри, които желаят да развиват и усъвършенстват своите бизнес, лидерски и управленски умения. Мениджмънт инкубаторът цели да покрие целия спектър от ключови управленски умения – от ефективна комуникация до управление на работното представяне и управление на резултати.

Бизнес моделиране и маркетинг съдействие за RFID България
3 май 2011

RFID България е първият български системен интегратор в областта на комплексните RFID решения. Компанията е разработила система за безконтактна инвентаризация INVENT, която облекчава значимо усилията, съкращава времето и дава многократно по-добър контрол над дълготрайните материални активи.

RFID България имаха пред себе си няколко възможности подхода за дефиниране на продукта и пазарната му реализация. Екипът на Strategize! работи съвместно със собствениците на компанията, за да очертаем в детайли варианти на модели на бизнеса, въз основа на които мениджмънта да избере своя пазарен подход.

В хода на конкретната му реализация, предоставихме практическо съдействие в областта на маркетинга за детайлна потребителска мотивация, подход при комуникацията, изготвяне на материали в подкрепа на продажбите и презентации пред потенциални клиенти.

Програма на Мениджмънт инкубатор
5 март 2011

  Детайлна програма на уъркшопа Мениджмънт инкубатор:

Избрани клиенти

GlaxoSmithKline Komfo MaYoMo.com Renewable Energy Advisors (REA) Спектър Нет